Wettelijke vermeldingen

CREDITS

Webdesign, grafische vormgeving en ergonomie: NEOH – Creative Agency

EDITOR

Website maison-jeunet.com wordt gepubliceerd door B.V.B.A. CHATEAU DE GERMIGNEY ingeschreven bij de Kamer Van Koophandel onder SIRET-nummer 40533697500017, met het hoofdkantoor gevestigd op Rue Edgar Faure 39600 Port-Lesney FR (Frankrijk).

PUBLICATIEDIRECTEUR

Publicatiedirecteur van website  maison-jeunet.com is de heer Steven Naessens. 

De redactionele verantwoordelijkheid van website maison-jeunet.com ligt bij bureau NEOH. 

WEBHOSTING

De hosting voor website maison-jeunet.com vindt plaats via O2switch, bedrijf met een kapitaal van €100 000 – KvK Clermont-Ferrand – SIRET nr.: 510 909 80700024 – BTW nr.: FR35510909807 – 

Hoofdkantoor: 222-224 Boulevard Gustave Flaubert – 63000 Clermont-Ferrand – Frankrijk.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De algemene structuur van website maison-jeunet.com, evenals de teksten, grafische vormgeving, afbeeldingen, geluid en video’s waaruit deze bestaat, zijn eigendom van de onderneming CHATEAU DE GERMIGNEY of zijn partners. Het openbaar te maken, verveelvoudigen en/of bewerken van de op de website vermelde informatie, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van onderneming CHATEAU DE GERMIGNEY of zijn partners is strikt verboden, en zal beschouwd kunnen worden als vervalsing in de zin van de artikelen L 335-2 en daaropvolgend van het Frans wetboek intellectuele eigendom. 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

Uw e-mailadres kan bewaard worden door onderneming CHATEAU DE GERMIGNEY, met als enige doel u te informeren. U kunt zich op ieder moment afmelden. Er zal geen persoonlijke informatie verzameld worden zonder dat u hiervan op de hoogte bent. Er wordt geen persoonlijke informatie aan derden afgestaan. In overeenstemming met de bepalingen van de gewijzigde Franse Wet Bescherming Persoonsgegevens nr.78-17 van 6 januari 1978, gewijzigd door de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004, herinneren wij u eraan dat u recht heeft op toegang, wijziging, verwijdering, verzet tegen overdracht van de u betreffende gegevens. Voor meer informatie wordt u verwezen naar ons privacy beleid.

DISCLAIMER

We zetten ons in om er voor te zorgen dat de informatie op deze website betrouwbaar en actueel is. Ondanks onze zorgvuldigheid garanderen wij niet dat onze pagina’s vrij zijn van onnauwkeurigheden of fouten. Onze wel gemene excuses hiervoor: niettemin kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van deze informatie, en de directe of indirecte schade die deze zou kunnen veroorzaken.

De prijzen aangegeven op deze website kunnen onderworpen zijn aan wijzigingen zonder voorafgaande aankondiging; de beschikbaarheid van de getoonde producten op deze website kunnen niet gegarandeerd worden. 

De foto’s van de producten, evenals de visuele bronnen op deze website zijn niet contractueel.

De hyperlinks die toegang tot andere websites of internetbronnen kunnen geven, zijn onderworpen aan een schriftelijke toestemming van de onderneming CHATEAU DE GERMIGNEY,  die als enige de informatie controleert.
Onderneming CHATEAU DE GERMIGNEY kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de terbeschikkingstelling van interne of externe bronnen, of aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of ieder ander materiaal beschikbaar op, van deze websites of interne of externe bronnen.
Voor zover de wet dit toelaat kan onderneming CHATEAU DE GERMIGNEY niet aansprakelijk gesteld worden in het geval dat de inhoud van deze websites in tegenstrijd is met de van kracht zijnde wettelijke bepalingen en voorschriften.

Onderneming CHATEAU DE GERMIGNEY neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen opdat de inhoud van de website niet in strijd is met de openbare orde of de goede zeden. De onderneming CHATEAU DE GERMIGNEY kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval dat zeer gevoelige personen aanstoot nemen aan ideeën of afbeeldingen.

Daarbij kan onderneming CHATEAU DE GERMIGNEY ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor de besmetting van hardware van de internetgebruikers als gevolg van een virusverspreiding of iedere andere computerbesmetting.

Als gebruiker van de website wordt u geacht alle nodige maatregelen te nemen om uw eigen gegevens en/of software te beschermen tegen een besmetting van eventuele virussen die op internet verspreid worden.

Voor iedere opmerking betreffende eventuele fouten op deze website, wordt u verzocht contact met ons op te nemen zodat we de gevraagde wijzigingen zo snel mogelijk kunnen doorvoeren.